सङ्घर्ष नै रहेछ जीवन

विष्णु श्रापित

सङ्घर्ष नै रहेछ जीवन सङ्घर्षमै बाँच्नु पर्ने
ऊ नै बन्छ महान् मान्छे सयौँ जङ्घार तर्ने

आशा बोकी बाँच्यौँ भने जीवन माथि हुन्छ
जीवनसँग हार्ने मान्छे सधैँ कायर बन्छ
हैन निरास जीवन हाम्रो हरेस खाई मर्ने
ऊ नै बन्छ महान् मान्छे सयौँ जङ्घार तर्ने

मृत्यु पनि बाँच्दो रहेछ इतिहास कोरे
पुज्य बन्छ तिनै मान्छे देशको लागि मरे
हैन हाम्रो यो जिन्दगी पात भई झर्ने
ऊ नै बन्छ महान् मान्छे सयौँ जङ्घार तर्ने

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: