आदिवासी चेली

टीका चाम्लिङ

आदिम पुर्खा थलो ढोगी भित्रिमनले चुम्छु
आदिवासी चेली हुँ म ऋतुजस्तै घुम्छु

कहिले पुग्छु किराती गाउँ भूमे साकेवामा
कहिले पुग्छु हिमाली गाउँ फालो लाफेवामा
सबको लागि चेतनाको म नयाँ तान बुन्छु
आदिवासी चेली हुँ म ऋतुजस्तै घुम्छु

कहिले पुग्छु तमुवानको रोधी सोरठीमा
कहिले पुग्छु थारुवानको होलिया माघीमा
सबको लागि एकताको चोमोलुङमा छुन्छु
आदिवासी चेली हुँ म ऋतुजस्तै घुम्छु

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: