सानो जात भन्छन्

राजु एन राई

गाउँमा मलाई सानो जात भन्छन्
समाजमा हजुर पानी नै चल्दैन
उस्तै हो शरीर रातो खुन बग्ने
शरीरमा हजुर पानी त बग्दैन

तोकेको हुन्न सानो र ठूलो
आमाको कोखलाई
लेखेको हुन्न रगतमा पनि
धर्म र जातलाई
गाउँमा मलाई अछुतो भन्छन्
समाजमा हजुर घरबार चल्दैन
उस्तै छ शरीर रातो खुन बग्ने
शरीरमा हजुर पानी त बग्दैन

उस्तै छ जीवन सबैको प्यारो
उही धर्ती उही आकाश
सबैको जीवन मट्टीमा मिल्छ
उही मृत्यु उही आवास
श्रम पनि चल्छ सीप पनि चल्छ
खै किन हजुर पानी नै चल्दैन
उस्तै हो शरीर रातो खुन बग्ने
शरीरमा हजुर पानी त बग्दैन

2 Responses

  1. i am kiran pandey from butwal yuva masik patrikama yo website paeko. yuva masik ma 6apieko poem nikai ramro lagyo

  2. nikaaai raamro 6a no comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: