रोयौ कुन पीरले

शरद पौडेल

अधर भिजेको छ आँखाका ती नीरले
बहादुर ए मान्छे ! रोयौ कुन पीरले
सर्वाङ्ग भिजेको छ आँखाका ती नीरले
बहादुर ए मान्छे ! रोयौ कुन पीरले ।

तिमीले त भन्थ्यौ आँसु शक्ति होइन
तिमी नै त भन्थ्यौ रुनु मुक्ति होइन
तिमीले त भन्थ्यौ पीरमा डुब्नु हुन्न
तिमी नै त भन्थ्यौ शिर यो झुक्नु हुन्न
वचन भिजेको छ आँखाका ती नीरले
बहादुर ए मान्छे ! रोयौ कुन पीरले ।

तिमीले त भन्थ्यौ रुने कायर हुन्छ
तिमी नै त भन्थ्यौ भाग्दा मुत्यु हुन्छ
तिमीले त भन्थ्यौ दुःखी जुट्नु पर्छ
तिमी नै त भन्थ्यौ बाधा तोड्नु पर्छ
त्यो आँट मधुरो किन  आँखाका नीरले
बहादुर ए मान्छे ! रोयौ कुन पीरले ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: