बोनसाई

लक्ष्मी माली

म लहलहाउँदै
कल्कलाउँदै थिएँ
अनायास मेरो स्वच्छन्दता
बाँधिन पुग्यो
मेरा हातहरु
मेरा पाखुराहरु
र गर्दन ।

उसको तारमा बेरिएर
बाँङ्गिन पुगेँ
उसको इच्छामा
उसको निर्देशनमा
मैले आफ्नो आकार बनाएर
उसकै बगैँचा र बैठक कोठामा
शोपिसमा सजिएर
अन्ततः म सुन्दरी बन्न पुगेँ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: