अब झण्डा फेरिनुपर्छ

-नदीश

हाम्रो झण्डाको किनार
नीलो छ
र त, हामी शान्त छौँ
हाम्रो सिमानामाथिको आक्रमणमा

हाम्रो झण्डाको भूइँ
रातो छ
र त, हामी लडिरहन्छौँ
एक-आपसमा

चन्द्र माथि छ हाम्रो झण्डको
सूर्य तल छ
र त, हामी भ्रमित छौँ
सूर्यभन्दा शक्तिशाली छ चन्द्रमा

अब झण्डा फेरिनुपर्छ
चन्द्र-सूर्य उल्ट्याइनुपर्छ
भूइँ नीलो

किनारा रातो बनाइनुपर्छ ।

2 Responses

  1. ho ho sahi cha

  2. kabita tito 6.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: