बगैँचा

निम्छानुङ सत्तामो सारुवा

(चामलिङ राई भाषाको कविता)

-नाकिमा

सरुङ लाका लैसिमेनो
कोक्पामो ताली भ्या
आपुङासै ओस्पाङो
निम्छानुङ सत्तामो सारुवा ।

पाचाम्नै नेम्मा
आतिरेदा
आहिवा होलुङा चामाचाम
क्रोसै
आङा उधौली-उभौली
नाचिमै
आङा साकेलादा सिली
खामो वारुङचापा सेम्बुदा
छाम्मुमै मुक्तिमो मुन्धुम
चैधिमै तयामो ढोल-झ्याम्टा ।

देनो तिरे उप्पालाम्सा
इमो ला
देनो तिरे
इमो बखा खैपामो
पासुङ रिङे
इमो बखा म्हैपामो
आसो काँ प्लिसुइ विद्रोह
आसो काँ वमा
तयामो चोमोलुङ्मा ।

सरुङ लाका लैसिमेनो
कोक्पामो ताली भ्या
आपुङासै ओस्पाङो
निम्छानुङ सत्तामो सारुवा

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: